Ouderportaal

Samenwerking met ouders/ verzorgers

Samenwerking met ouders/ verzorgers

Op het IKC Het Anker werken wij aan het beste onderwijs en de beste opvang voor ieder kind samen met ouders/verzorgers. Veiligheid, gelijkwaardigheid en goede communicatie zijn de waarden van waaruit wij samenwerken. In 2017 is een start gemaakt met ouderbetrokkenheid 3.0. Na de corona-periode is dit onderwerp in 2022 opgepakt. De ambitie voor de komende tijd is het opstellen van een visie op samenwerking met ouders en het opnieuw vormgeven van de ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. 

Medezeggenschapsraad onderwijs

Aan elke school is een Medezeggenschapsraad verbonden. De MR bestaat uit een even aantal personen waarbij er evenveel ouders als personeelsleden in de MR zitten. De MR van IKC Het Anker bestaat uit 5 leden, die de teamleden en de ouders vertegenwoordigen (3 teamleden en 2 ouders).

Teamgeleding:
Mevr. Ilse Zandbergen- Goudzwaard (voorzitter)
Mevr. Debby van den Heuvel
Mevr Jessica Bolland 

Oudergeleding:
Mevr. Sanae Asraoui
Mevr. Benthe Bakker

Alle notulen van de MR vergaderingen zijn hier te downloaden.