Ouderportaal

Informatiegids IKC Het Anker

Informatiegids IKC Het Anker

Naast algemene gegevens over IKC Het Anker, de missie en visie van het kindcentrum en zaken die voor u en uw kind(eren) van belang zijn, staan de onderwijsinhoudelijke plannen voor het komende jaar in de informatiegids. De inhoudelijke informatie over de peuter- en naschoolse opvang staat beschreven in een ander document; het pedagogisch werkplan. 

De informatiegids is gebaseerd op een 4-jarig beleidsdocument; het zogenaamde Schoolplan. Dat plan is op aanvraag beschikbaar bij zowel de IKC Raad als de directie van het kindcentrum.

In de informatiegids vindt u de namen en mailadressen van de leerkrachten, de leerlingen, de medezeggenschapsraad, de vertrouwenspersoon en de overblijfcommissie. De informatiegids is te vinden via de volgende link: 

Informatiegids 2023-2024