Ouderportaal

Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Voor activiteiten en materialen, die niet uit de normale bekostiging betaald kunnen worden, beschikt het kindcentrum over een schoolfonds. Denkt u bijv. aan de vieringen van feestdagen, informatieavonden, extra materiaal voor handvaardigheidlessen, extra leesboeken en instrumenten voor de muzieklessen. 

Uw bijdrage aan het schoolfonds is vrijwillig. We vragen u voor uw 1e en 2e schoolgaande kind (per kind / per jaar) een bijdrage van € 45,00. Voor het 3e en volgende schoolgaande kind (per kind / per jaar) een bedrag van € 22,50. 

Per schooljaar 2024/2025 schaft Stichting Un1ek de vrijwillige ouderbijdrage af. Extra activiteiten, schoolreis en schoolkamp worden op een andere manier ingevuld en bekostigd.