Ouderportaal

Studiedagen en vakanties

Studiedagen en vakanties

Schoolvakanties/ sluitingsdagen

De vakanties en sluitingsdagen voor het schooljaar 2022/2023 en 2023/2024 staan vast. U vindt het overzicht via de link:

Un1ek schoolvakanties en sluitingsdagen 2023-2024
Un1ek schoolvakanties en sluitingsdagen 2024 2025

Naast de schoolvakanties zijn er enkele studiedagen gepland. Deze dagen worden gecommuniceerd aan het begin van het schooljaar. De leerlingen zijn tijdens een studiedag vrij. Tijdens schoolvakanties en studiedagen kunt u gebruik maken van de vakantieopvang.

Jaarlijks zijn er twee extra sluitingsdagen waarop zowel de basischool als de opvang (VSO/BSO/Peuteropvang) gesloten is. Deze dagen zijn aan het begin van het schooljaar en minimaal drie maanden van tevoren gecommuniceerd met ouders/verzorgers.

Informatie van UN1EK

Het overzicht van schoolvakanties en sluitingsdagen vindt u terug op onze UN1EK website.
UN1EK schoolvakanties en sluitingsdagen

Vakantieopvang en BSO-plus opvang

In de schoolvakanties zijn de scholen en locaties voor peuteropvang van UN1EK gesloten. De buitenschoolse opvang is wel geopend voor vakantieopvang. Drie weken voor iedere schoolvakantie staan de vakantieprogramma’s van alle kindcentra online. Wilt u uw kind inschrijven voor de vakantieopvang? Dit kan via het ouderportaal van Kindplanner.

Sluitingsdagen

Tijdens de sluitingsdagen zijn alle locaties van UN1EK gesloten. Daarnaast is een locatie eenmaal per jaar gesloten voor een studiedag voor medewerkers. Deze wordt ruim van tevoren aangekondigd. Er is de mogelijkheid om een sluitingsdag te ruilen voor een opvangdag.

Meer informatie?

Alle informatie over schoolvakanties en sluitingsdagen
Vakantieprogramma's van UN1EK