Ouderportaal

Identiteit

Identiteit

Ankerpunten voor de toekomst

Voor grote en kleine mensen is het belangrijk om te weten wie je bent, van waar je komt en waarom je de dingen doet die je doet. Dit leidt tot bewustwording van je identiteit. De brede identiteit wordt op Het Anker vertaald vanuit de waarden en normen van de christelijke levensbeschouwing. De smalle identiteit uit zich in de manier waarop we dingen doen. De Christelijke grondslag komt met name tot uiting bij dagopeningen en de vieringen die wij houden omtrent Kerst en Pasen. Wij verwachten van onze kinderen dat zij deelnemen aan deze vieringen.

Binnen het onderwijs maken wij gebruik van de methode Trefwoord. Trefwoord is een levensbeschouwelijke methode, die kinderen begeleidt en ondersteunt bij het verkennen, bewustmaken en verrijken van hun wereld. Vanuit de kerndoelen voor het basisonderwijs hebben wij de opdracht aandacht te besteden aan de overige grote wereldreligies. Dit vinden wij belangrijk en doen wij binnen de lessen van Trefwoord en Wereldoriëntatie. De grote wereldreligies worden behandeld in de verschillende leerjaren. Wij leren kinderen om te gaan met verschillen tussen elkaar. Wij leren hen elkaar te waarderen, ongeacht religie of afkomst. Dit kan alleen als zij zich verdiepen in elkaar. IKC Het Anker staat open voor iedereen die zich kan vinden in onze identiteit, ongeacht religie of culturele afkomst.