Ouderportaal

De jeugdprofessional

Jeugdprofessional

Het kan zijn dat het net even niet lekker gaat met een  kind op het IKC of in de thuissituatie. Voorbeelden zijn; de onderwijsprestaties van het kind dalen onverwachts, het kind kan zich moeilijk concentreren, wordt gepest of is bang voor toetsen. Er kunnen tal van redenen zijn waarom een kind dit gedrag laat zien. Heel vaak gaat dit gedrag gewoon weer over, maar soms zijn er twijfels bij de ouders en/of leerkracht of het gedrag van het kind de ontwikkeling kan belemmeren in de toekomst. Zowel het IKC, als de ouders kunnen dan de jeugdprofessional inschakelen. De jeugdprofessional is werkzaam op het IKC, maakt deel uit van het experteam en het ondersteuningsteam. Leerkrachten en ouder(s) kunnen haar om advies of kortdurende begeleiding vragen.

Als de jeugdprofessional wordt ingeschakeld vindt er een gesprek plaats met de ouder(s), de leerkracht en eventueel het kind zelf om te horen wat er aan de hand is. In ieder geval is de jeugdprofessional er altijd op gericht om goed aan te sluiten bij de vragen van ouders en het IKC. De jeugdprofessional kijkt vooral naar de mogelijkheden van het kind in wisselwerking met de ouders en het IKC. Soms is een adviesgesprek al voldoende, in ieder geval is er altijd sprake van kortdurende (3 tot 5 gesprekken) begeleiding. Als er toch andere specialistische hulp nodig is dan begeleidt de jeugdprofessional de ouders naar de juiste plaats. De jeugdprofessional werkt altijd samen met de ouders, het kind en ons IKC. Er zijn geen kosten aan verbonden.

De jeugdprofessional van IKC Het Anker is Leonie van der Kooij. Als ouders een gesprek willen met de jeugdprofessional kan dit via de zorgcoördinator van ons IKC of rechtstreeks met haar: 06-26651885 l.vanderkooij@mevis.nl

Meer informatie kunt u vinden op de website van Mevis.

Meer weten

Logopedie

Op IKC Het Anker is een logopediste werkzaam, verbonden aan logopediepraktijk Peter Helderop.

De logopedisten behandelen  kinderen en volwassenen met spraak- en taalontwikkelingsstoornissen, afwijkende mondgewoonten, lees- en schrijfproblematiek, stemproblematiek en stotteren. Om u een idee te geven staan hieronder wat voorbeelden achter de problematiek:

  • Taal: bijvoorbeeld een kleine woordenschat en verkeerde zinsopbouw;
  • Articulatie:  bijvoorbeeld  slissen, bepaalde klanken niet kunnen uitspreken, onduidelijk spreken;
  • Mondgedrag: bijvoorbeeld slappe mondmotoriek, open mondgedrag en verkeerd slikken; het afleren van duim- en vingerzuigen;
  • Stem: bijvoorbeeld  heesheid of schorheid;
  • Moeilijkheden met de leesvoorwaarden en auditieve vaardigheden: zoals letters leren, rijmen en auditieve synthese en analyse, maar ook luisterfouten bij spelling en leesmoeilijkheden.

Wanneer uw kind moeilijkheden heeft op één of meer van bovenstaande aspecten en u wilt uw kind aanmelden voor logopedie neem dan contact met ons op.

Voor meer informatie kun u ook kijken op onze website: www.lpph.nl

Meer weten

Centrum voor Jeugd en Gezin

Centrum voor Jeugd en Gezin


De jeugdverpleegkundige en jeugdarts van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Vlaardingen zien alle kinderen op school of op het CJG.
Bijvoorbeeld tijdens een gesprek of wanneer uw kind een prik krijgt.

Groep 2: meten, wegen en meer
Wanneer uw kind in groep 2 zit, ontvangt u een uitnodiging om samen met uw kind langs te komen voor een afspraak. Tijdens deze afspraak op school of het CJG wordt uw kind gemeten en gewogen en onderzoeken we de motoriek. Daarnaast nemen we een ogen- en orentest af. Naast deze lichamelijke onderzoeken gaat de jeugdarts met u in gesprek over vragen die u heeft. Deze vragen kunnen gaan over de opvoeding, thuissituatie of gezondheid van uw kind. Bij de uitnodiging ontvangt u twee vragenlijsten om in te vullen. Deze worden gebruikt tijdens het gesprek. Met uw toestemming bespreken we vooraf met de leerkracht hoe het met uw kind gaat en worden de eventuele resultaten van deze afspraak teruggekoppeld, omdat we nauw met de school samenwerken en de leerkracht uw kind dagelijks ziet.

9 jaar: vaccinaties
In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt uw kind twee vaccinaties: de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio en de BMR-prik tegen bof, mazelen en rode hond. U ontvangt van tevoren een uitnodiging om met uw kind langs te komen.

Groep 7: meten, wegen en meer
Alle kinderen uit groep 7 worden door de jeugdverpleegkundige op school of op het CJG gezien.
Omdat er in deze periode veel gebeurt, hebben ouders/verzorgers vaak vragen. Bijvoorbeeld over de beginnende puberteit, emotionele ontwikkeling, omgang met sociale media etc. De jeugdverpleegkundige kan deze samen met u bespreken. U ontvangt vooraf een uitnodiging om bij het gesprek aanwezig te zijn.
Voor deze afspraak wordt u ook gevraagd om thuis een digitale vragenlijst in te vullen, de SDQ-vragenlijst. Deze kunt u anoniem invullen. U kunt de antwoorden mee nemen en tijdens het gesprek bespreken.
Als u niet aanwezig kunt zijn, wordt uw kind gewogen en gemeten.
Met uw toestemming bespreken we vooraf met de leerkracht hoe het met uw kind gaat en worden de eventuele resultaten van deze afspraak teruggekoppeld, omdat we nauw met de school samenwerken en de leerkracht uw kind dagelijks ziet.

De jeugdverpleegkundige op school
Heeft u een vraag, bijvoorbeeld over voeding, beweging, slapen, luisteren of (faal)angst? De jeugdverpleegkundige luistert naar u en denkt graag met u mee!

Alles onder één dak
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. Als u het nodig vindt, biedt het CJG u en uw kind (van -9 maanden tot 18 jaar) ook advies en ondersteuning. Er werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten, pedagogen en andere deskundigen om samen met u gezond en veilig opvoeden en opgroeien mogelijk te maken. Ga voor meer informatie over het CJG, privacy of voor opvoedinformatie naar onze website www.cjgvlaardingen.nl 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek voor vragen over opvoeden, opgroeien, verzorging en gezondheid. Daarnaast ook voor advies, ondersteuning en hulp op maat. Het CJG is er voor ouders, kinderen en jongeren tot 23 jaar. Ook voor vragen tijdens de zwangerschap kunt u bij ons terecht. Kinderen zien we vanaf de geboorte en komen ons tegen op de basisschool en in het voortgezet onderwijs. En zelfs na de middelbare school geven we advies, ondersteuning en hulp aan jongeren. Daarmee heeft het CJG de taken overgenomen van het Consultatiebureau Ouder & Kind en de jeugdgezondheidszorg van de GGD Rotterdam-Rijnmond.
In het CJG werken jeugdartsen, verpleegkundigen, gezinscoaches, pedagogen en andere hulpverleners met elkaar samen.

CJG Vlaardingen
Burg. Van Lierplein 3
(naast station Vlaardingen-Oost)
3134 ZB Vlaardingen
Bellen kan ook via 010-460 81 90.

Meer weten

Meer- en hoogbegaafde leerlingen

Binnen onze basisondersteuning sluiten wij aan bij de meer- en hoogbegaafde leerlingen op onze school. Wij werken met aanvullende materialen en software om deze leerlingen een passend aanbod te geven.

Wij maken gebruik van DHH: een protocol voor signalering en diagnostisering van intelligente en (hoog)begaafde kinderen in het primair onderwijs. Jaarlijks stellen wij vast welke kinderen in aanmerking komen voor een aanvullend of verrijkt aanbod. 

Het Lab
Eén dag in de week komen meer- en hoogbegaafde kinderen uit verschillende klassen bij elkaar in een plusklas op Het Anker. De plusklas heet het Lab. De selectie van leerlingen voor de plusklas verloopt via vaste criteria en in overleg met ouders/ verzorgers. In het Lab leren kinderen projectmatig en werken zij aan kennisuitbreiding, vaardigheden en het versterken van de executieve functies. 

Bovenbestuurlijke plusklas
In onze regio is een bovenbestuurlijke plus (BBP) voor hoogbegaafde leerlingen die meer nodig hebben dan hun school kan bieden. Als wij denken dat leerlingen hiervoor in aanmerking komen, bespreken wij deze optie met ouders/ verzorgers.