Ouderportaal

Ons kindcentrum is onderdeel van UN1EK onderwijs en opvang. Deze organisatie heeft meer dan 20 locaties en bieden hele dag opvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en basisonderwijs, hebben een gastouderbureau en een locatie voor speciaal basisonderwijs. Ook organiseert UN1EK kindgerichte activiteiten voor diverse partners en werken ze samen in een initiatief om kinderen die nieuw in Nederland komen een taalstart te bieden voor het basisonderwijs. 

Onze focus ligt op de ontwikkeling van onze kindcentra, waarin wij een voortrekkende en innovatieve rol spelen. In een kindcentrum vindt u opvang en onderwijs onder 1 dak. Door de nauwe samenwerking bieden wij binnen onze kindcentra een doorgaande lijn in de ontwikkeling van uw kind. Ieder UN1EK kindcentrum heeft een onderscheidend profiel en eigen aanpak.

Ga naar un1ek.nl voor meer informatie.

Op de website van UN1EK


Missie en Visie
Informatie over waar UN1EK voor staat en hoe wij dit bereiken.

Kwaliteit
Informatie over de kwaliteit van opvang en onderwijs bij UN1EK.

Medezeggenschap
Informatie over de inrichting van onze medezeggenschap.

Bestuur
Informatie over het bestuur, de Raad van Toezicht en jaarverslagen.

Nieuws
Overzicht van al het laatste nieuws vanuit UN1EK.

Klachten
Informatie over onze aanpak van klachten en vertrouwenspersonen.