Ouderportaal

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang

BSO Kruidenpad

Leerlingen van IKC Het Anker kunnen gebruik maken van de buitenschoolse opvang op het Kruidenpad. De buitenschoolse opvang is alle weken per jaar geopend van maandag t/m vrijdag, met uitzondering van de erkende nationale feestdagen. 

Tijdens de buitenschoolse opvang zorgen pedagogisch medewerkers ervoor dat alle kinderen zich veilig, geborgen en geaccepteerd voelen. De kinderen leren samen te spelen, rekening te houden met elkaar en leren conflicten op te lossen. Kinderen die samen spelen ontwikkelen vriendschappen. De pedagogisch medewerker heeft hierin een observerende, begeleidende, stimulerende of sturende rol.

Voor- en naschoolse opvang

Kinderen kunnen voor en na schooltijd terecht bij de voorschoolse opvang vanaf 07.30 uur tot begin schooltijd. Er is ook opvang mogelijk vanaf 07.00 uur. De kinderen worden door de pedagogisch medewerkers naar school gebracht. In de naschoolse opvang worden de kinderen door de pedagogisch medewerkers uit school gehaald en worden de kinderen tot 18.30 uur opgevangen. 

BSO plus opvang

Soms komt het voor dat kinderen een dag of een dagdeel extra vrij zijn van school, bijv. i.v.m. studiedagen van het team. In deze gevallen bieden wij extra opvang aan.
U overlegt vooraf met de pedagogisch medewerkers over uw wens en de mogelijkheden tot de extra opvang.

Vakantieopvang

Tijdens de schoolvakanties kunt uw kind gebruik maken van de vakantieopvang op het Kruidenpad. De pedagogisch medewerkers organiseren gevarieerde activiteiten en uitstapjes. Vaak werken BSO groepen en kindercentra tijdens de schoolvakanties met elkaar samen. De data van de schoolvakanties vindt u op de website van UN1EK. De vakantieprogramma’s vindt u iedere drie weken voor een schoolvakantie op de website van UN1EK.

De tarieven van de opvang staan vermeld in de tarievenlijst voor kinderopvang op www.un1ek.nl. Op deze site leest u ook verdere informatie over de opvang.

Brengen en ophalen

Wij vragen u om de openingstijden van de buitenschoolse opvang te respecteren. Het contact met de pedagogisch medewerkers tijdens het brengen en halen van uw kind vinden wij belangrijk. We vragen u om daarvoor de tijd te nemen. U kunt mededelingen en wetenswaardigheden over de ontwikkeling van uw kind uitwisselen. Op de plaatsingskaart geeft u aan wie uw kind gewoonlijk komt ophalen en wie hiertoe in geval van nood ook gemachtigd is. Als uw kind wordt opgehaald door een andere dan de door u vermelde personen, dient u de pedagogisch medewerkers hiervan op de hoogte te brengen. Wij kunnen uw kind anders niet meegeven.

Informatie van UN1EK

Is uw kind tussen de 4 en 13 jaar en zoekt u een leerzame en veilige plek voor buiten de schooltijden? Kies dan voor buitenschoolse opvang bij UN1EK! We bieden verschillende vormen van buitenschoolse opvang (BSO) voor kinderen van 4 tot 13 jaar. De aanpak en activiteiten bij de BSO zijn afgestemd op de profiel en visie van het IKC. Voor de sportieve kinderen hebben we ook een sport outdoor BSO in de Broekpolder in Vlaardingen.

Meer informatie

Opvangpakketten en tarieven
Vakantieprogramma’s
Alles over het Ouderportaal
Wat is een UN1EK Kindcentrum?