Ouderportaal

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang

BSO Kruidenpad

BSO Kruidenpad is een kleine professionele buitenschoolse opvang locatie en is 40 weken per jaar van maandag t/m vrijdag geopend voor kinderen van 4 tot 13 jaar.
De pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat alle kinderen zich veilig, geborgen en geaccepteerd voelen. De kinderen leren samen te spelen, rekening te houden met elkaar en leren conflicten op te lossen. Kinderen die samen spelen ontwikkelen vriendschappen. De pedagogisch medewerker heeft hierin een observerende, begeleidende, stimulerende of sturende rol.

Voor- en naschoolse opvang

Kinderen kunnen voor en na schooltijd terecht bij de voorschoolse opvang vanaf 07.30 uur tot begin schooltijd. De kinderen worden door de pedagogisch medewerkers naar school gebracht. In de naschoolse opvang worden de kinderen door de pedagogisch medewerkers uit school gehaald en worden de kinderen tot 18.30 uur opgevangen. 

BSO plus opvang

Soms komt het voor dat kinderen een dag of een dagdeel extra vrij zijn van school, bijv. i.v.m. studiedagen van het team. In deze gevallen bieden wij ‘BSO-plus opvang’.
U overlegt vooraf met de pedagogisch medewerkers over uw wens en de mogelijkheden tot BSO plus opvang.

Vakantieopvang

Tijdens de schoolvakanties kunt uw kind gebruik maken van vakantieopvang bij de buitenschoolse opvang van vakantieopvang Holy, gevestigd in IKC de Ark.  De pedagogisch medewerkers organiseren gevarieerde activiteiten en uitstapjes. Vaak werken BSO groepen en kindercentra tijdens de schoolvakanties met elkaar samen. De data van de schoolvakanties vindt u op de website van UN1EK. De vakantieprogramma’s vindt u iedere drie weken voor een schoolvakantie op de website van UN1EK.

U kunt in de schoolvakanties kiezen voor vakantieopvang voor drie, zes, negen , twaalf weken per jaar of flexibel per schoolvakantie.  De tarieven zijn vermeld in de tarievenlijst voor kinderopvang op www.un1ek.nl.

Flexibele opvang

BSO Kruidenpad biedt volop mogelijkheden voor flexibele kinderopvang.
In alle locaties van UN1EK* kunnen ouders in 2016 kiezen voor 49 of 52 weken hele dagopvang per jaar. Als u een flexibel werkrooster heeft, kunt u gebruik maken van flexibele opvang op wisselende dagdelen per week. We bieden flexibele voor- of naschoolse opvang op wisselende dagdelen.

Ruilen van dagdelen
Indien u een dag of dagdeel wenst te ruilen, gelden de volgende afspraken:

 • U overlegt vooraf met de pedagogisch medewerkers over uw wens om een dag of dagdeel te ruilen;
 • De periode waarbinnen geruild kan worden is 10 werkdagen;
 • Ruilen van dagdelen is mogelijk als dit, gelet op de groepsgrootte en de personeelsbezetting, verantwoord is;
 • U krijgt definitieve duidelijkheid over de mogelijkheid tot ruilen uiterlijk op vrijdag, over de daarop volgende week;
 • Het ruilen van dag(del)en als compensatie voor een sluitingsdag van het kindercentrum is niet mogelijk;
Aan het ruilen van dagdelen zijn geen extra kosten verbonden

Indien u een extra opvangdag(deel) wilt afnemen, is het volgende van toepassing: 
 • Het afnemen van extra dagdelen is mogelijk op basis van een vooraf gemaakte afspraak. Deze wordt schriftelijk vastgelegd in een ‘overeenkomst extra dagdeel’
 • U overlegt vooraf met de pedagogisch medewerkers over uw wens om een extra dag of dagdeel af te nemen;
 • Het afnemen van extra dagdelen is alleen mogelijk als dit gelet op de groepsgrootte en de personeelsbezetting verantwoord is;
 • U krijgt definitieve duidelijkheid over de mogelijkheid tot afname van extra dagdelen uiterlijk op vrijdag, voor de daarop volgende week;
 • Aan het afnemen van extra dagdelen zijn kosten verbonden; (zie tarievenlijst). U ondertekent een overeenkomst ‘extra dagdeel’ waarna u een factuur ontvangt.
 • Een definitieve afspraak voor een extra dagdeel kan niet worden geannuleerd of gewijzigd. Ook indien u onverhoopt geen gebruikt maakt van het extra dagdeel, worden de kosten in rekening gebracht.

Brengen en ophalen

Wij vragen u om de openingstijden van de buitenschoolse opvang te respecteren. Het contact met de pedagogisch medewerkers tijdens het brengen en halen van uw kind vinden wij belangrijk. We vragen u om daarvoor de tijd te nemen. U kunt mededelingen en wetenswaardigheden over de ontwikkeling van uw kind uitwisselen. Op de plaatsingskaart geeft u aan wie uw kind gewoonlijk komt ophalen en wie hiertoe in geval van nood ook gemachtigd is. Als uw kind wordt opgehaald door een andere dan de door u vermelde personen, dient u de pedagogisch medewerkers hiervan op de hoogte te brengen. Wij kunnen uw kind anders niet meegeven.

Informatie van UN1EK

Is uw kind tussen de 4 en 13 jaar en zoekt u een leerzame en veilige plek voor buiten de schooltijden? Kies dan voor buitenschoolse opvang bij UN1EK! We bieden verschillende vormen van buitenschoolse opvang (BSO) voor kinderen van 4 tot 13 jaar. De aanpak en activiteiten bij de BSO zijn afgestemd op de profiel en visie van het IKC. Voor de sportieve kinderen hebben we ook een sport outdoor BSO in de Broekpolder in Vlaardingen.

Meer informatie

Opvangpakketten en tarieven
Vakantieprogramma’s
Alles over het Ouderportaal
Wat is een UN1EK Kindcentrum?