Ouderportaal

Profiel

Profiel

IKC Het Anker; het kindcentrum in de wijk Holy!


IKC Het Anker is gevestigd in een groene wijk in Holy Noord. De locatie biedt een doorgaande ontwikkelingslijn aan kinderen van twee t/m dertien jaar. De kinderen van twee tot vier jaar kunnen naar de peuteropvang. Vanaf vier jaar mogen kinderen naar school en kunnen zij instromen in groep 1. Vanaf vijf jaar zijn zij leerplichtig.

Elk kind is anders, gedraagt zich anders, reageert anders en leert anders. Dat geldt ook voor leerkrachten, pedagogisch medewerkers en ouders. Ieder mens is verschillend. Deze verschillen zien wij als een kracht. Juist door deze verschillen wordt geleerd van elkaar en kijk je met een andere blik naar de wereld.

Binnen ons kindcentrum luisteren wij om elkaar te begrijpen, in een open sfeer met nieuwsgierigheid naar elkaars standpunt. Zo gaat het team met ouders en kinderen om. Kinderen krijgen de benodigde warmte en vertrouwen binnen een duidelijke structuur. 

Ouders/ verzorgers voeden hun kinderen op, leerkrachten en pedagogisch medewerkers sturen aan op groei en ontwikkeling. Samen zorgen wij voor de ontwikkeling van ieder kind.

Op IKC Het Anker voelt iedereen zich welkom, ongeacht religie of culturele achtergrond. De voorwaarde is dat wij kunnen aansluiten bij de onderwijs- en opvangbehoefte van het kind en hij of zij zich thuis voelt bij onze identiteit.

De voor- en naschoolse opvang (VSO en BSO) zijn gevestigd in hetzelfde gebouw aan het Kruidenpad. De peuterspeelzaal vindt u aan de zijkant van het gebouw. De peuterspeelzaal heeft een eigen ingang.